PREUS PÚBLICS

PREUS PÚBLICS  CURS 2020-21 PER ALUMNES OFICIALS DEL NIVELL BÀSIC (1r i 2n) i C1

TIPUS DE MATRÍCULA CURSOS ORDINARIS 1a repetició 2a repetició
a) Matrícula ordinària 275,00 € + 30 €

357,50 €+30,00€

495,00 €+30,00€
b) Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental (50%) 137,50 € + 30€ 178,75 € +30€ 247,50 €+30€
c) Família nombrosa de categoria especial 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
d) Discapacitat igual o superior al 33% 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
e) Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
f) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
g) Les persones víctimes de violència de gènere. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
h) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
 Punts (i) i ((j) explicats més avall a Beques i Ajuts  0€ + 30€ 0€ + 30€  0€ + 30€ 
k) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
l) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€

Beques i ajuts*

Beques MEC

Per a la vostra informació, a continuació us adjuntem l’enllaç a la pàgina del Ministerio on es fa pública la informació sobre la convocatòria de beques per a ensenyaments no universitaris per al curs 2018-19. El termini de presentació de sol·licituds és el 3 d’octubre, cliqueu aquí

Ajuts Parla 3 – tercera llengua a la Universitat

Els cursos de formació finançats són els corresponents als nivells B1, B2.1 i B2.2 d’anglès, francès, alemany o italià per a alumnes universitaris, per a més informació cliqueu aquí

Per fer la sol·licitud de l’ajut cliqueu aquí

*En en aquests casos , els alumnes que sol·liciten la beca han d’ingressar l’import de la taxa que els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import de la taxa ingressada.