Lliurament certificats vàlids

 

Casos en què cal lliurar certificat vàlid (exempcions):

Es pot accedir a 2n, 3r, 4t o 5è curs d’escola oficial d’idiomes sense fer el test de nivell en cas de tenir alguna de les acreditacions següents (cal presentar-ne la documentació acreditativa en el moment de fer la preinscripció, i es pot presentar presencialment o bé en línia a l’aplicació de preinscripció):

 

  • Els alumnes que hagin aprovat el batxillerat l’any en curs o l’anterior poden accedir al tercer curs de la llengua estrangera cursada.
  • Cursos d’Estiu d’Escola Oficial d’Idiomes. Els alumnes que hagin cursat un curs d’estiu durant el mes de juliol del 2016 podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin completat un curs d’estiu en la modalitat B d’un nivell podran accedir al nivell següent:
  • Certificacions: només són vàlides les certificacions dels anys 2015, 2016 o 2017 que consten a la taula de l’idioma corresponent. 
  • En cas de tenir una certificació equivalent al nivell B1 que no consta a les taules següents, cal consultar les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua que consta a l’Annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l’accés directe al primer curs de nivell avançat (4t).
  • A partir del curs 2016-2017, el certificat de nivell bàsic d’anglès i el certificat de nivell bàsic de francès d’ensenyament d’adults eximeixen de realitzar la prova de nivell per accedir directament a tercer curs de l’idioma corresponent. 
Anglès
Nivell accés EOI Cambridge Assessment TOEFL Trinity College London TELC Universitats
2 IELTS 1 – 3 Nivell posterior al nivell estudiat o acreditat
3 KET (Key English Test)
IELTS 4
70 – 85 ISE 0
4 PET (Preliminary English Test)
IELTS 4.5 – 5
86 – 99 ISE I B1
5 IELTS 5.5 – 6 100 – 109 ISE II

 

 

Altres certificats vàlids d’anglès

 

 

 

Alemany
Nivell accés EOI Goethe Institut TELC Österreicheichisches Sprachdiplom
Deutsch (ÖSD)
Universitats
2 Start Deutsch 1
Fit in Deutsch 1
Grundstufe Deutsch 1
Kompetenz In Deutsch 1
Nivell posterior al nivell estudiat o acreditat
3 Start Deutsch 2
Fit in Deutsch 2
Grundstufe Deutsch 2
Kompetenz In Deutsch 2
4 Goethe Zertifikat B1 Zertifikat Deutsch
Zertifikat Deutsch Für Jugendliche