LLISTAT D’ADMISSIONS TEST DE NIVELL – ANGLÈS

LLISTAT D’ADMISSIONS TEST DE NIVELL – ANGLÈS
CENTRE: EL VALLÈS ORIENTAL – GRANOLLERS

NÚMERO DE SORTEIG TEST DE NIVELL: 1083
Hora: a les 17 h
Duració aproximada del test : 1h 30 minuts part escrita ( + entrevista oral a partir del nivell B1 per ordre d’acabament del test) 

 

Nº PREINSCRIPCIÓ NOM DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ
237 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 49643601X
291 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 48168120W
298 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 Y0258066C
575 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 52169614W
698 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 48169834Z
747 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 34762114Y
793 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47919510E
971 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47919447M
1306 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 53214930Z
1527 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47649933M
1712 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 38139235Z
1925 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 52152403H
1999 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47809015L
2019 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 39673837X
2044 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47808887Y
2187 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 48218904W
2339 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 38847513F
2405 DILLUNS 7/09 AULA 1.1 47972701Z
2513 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 48249084Y
2534 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 73214801M
2537 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 48168917V
2628 DILLUNS 7/09AULA 1.2 47927511L
3110 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 38825775G
3352 DILLUNS 7/09AULA 1.2 44980695D
3555 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 53127325Q
3562 DILLUNS 7/09AULA 1.2 44008610L
3708 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 48105044S
3728 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 47976922A
4298 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 43418801E
4308 DILLUNS 7/09AULA 1.2 52148957E
4401 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 47920999Q
4462 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 47918165B
4509 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 52196046F
4785 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 43448169L
5088 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 48032181Q
5258 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 46599471E
5342 DILLUNS 7/09 AULA 1.2 47814190L

  

5396 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47978710C
5752 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 46675902R
5927 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 43693451Y
5968 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 79279632N
6468 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 54813567J
6675 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 49361609K
6992 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47809861Z
7069 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 44016540Z
7087 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47974504T
7279 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47971828S
7525 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 38821618X
7897 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 48171300P
8202 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 43638571G
8210 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47975901V
8278 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 43552985R
8524 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 46163309D
8638 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 47813678J
8822 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 48171779G
8834 DILLUNS 7/09  AULA 1.3 34739346P
8844 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 43397556Y
8862 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47920935K
8865 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 34741808D
8872 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 48175532P
9048 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 46524681M
9083 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 23930319S
9135 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 38839203T
9434 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 46240736H
9501 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47815461W
9642 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 40362089X
9720 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 39966997N
9998 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 39411584A
10000 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 53652565M
10101 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47732556N
10111 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 48606860V
10168 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 46716051S
10343 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47976192D
10616 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 47805597M
10697 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 48170407N
10925 DIMARTS 8/09 AULA 1.1 52158547K
11031 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 20006039H
11119 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47111716B
11203 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47977278Z
11245 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47970770S
11427 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 49806785D
11661 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 39946251N
11671 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 07261947L
11872 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 48249574J
11884 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 33931047K
11925 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47977012R
11960 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 Y3530724P
12000 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 52150677V
12041 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 40993787J
12340 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 49806388A
12387 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 47806360D
12819 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 40356221F
12897 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 44996399G
12944 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 38809622C
13372 DIMARTS 8/09 AULA 1.2 43436604T
13526 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 38825749R
13617 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 53121737V
13666 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 47818368B
13780 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 38138412L
13824 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 52161673L
13868 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 47978782T
14001 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 79280439Z
14089 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 50595493R
14490 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 52162476V
15884 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 52163813C
16038 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 52167191V
16042 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 46721135Q
16129 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 47811016L
16149 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 77317984B
16225 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 49361110M
16259 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 46145174K
16363 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 49642732S
16387 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 53328258K
16812 DIMARTS 8/09 AULA 1.3 46571013S
16895 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 46570444K
17162 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 49642312D
17296 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 53126460W
17308 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 36903787B
17381 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 77303774S
17451 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 49643392P
17546 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 38445995T
17588 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 24489907J
17683 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 77620868P
17710 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 53125943Z
17745 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 44992363Q
17779 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 53293075M
17923 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 23897692W
17936 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 48235620C
17961 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 38849082N
18015 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 47812824X
18030 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 46545252Z
18053 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 21763920D
18125 DIMECRES 9/09 AULA 1.1. 46739314W
18739 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 79270624C
18825 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 40998058Y
18835 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 45932389D
19278 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 48169292R
19505 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 20554450V
19527 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 47972935H
20254 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 47978791D
20306 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 52159042X
20429 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 77677144A
20702 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 53967520K
20955 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 48171268E
21087 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 48267682C
21486 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 43544793C
21493 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 49361414X
21731 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 47965334F
21859 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 46220930S
22003 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 48176750F
22298 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 54325900S
22574 DIMECRES 9/09 AULA 1.2. 54928016Z
22823 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 49993056A
23032 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47920436M
23194 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 34798238C
23588 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 48171052J
23619 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 48173619G
23631 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47703628H
23632 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 71146253P
23844 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 52167840E
24508 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47974010N
24881 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 49716486P
25183 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 48167810Z
25418 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 79272997R
25428 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47958450T
25509 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 47976191P
25550 DIMECRES 9/09 AULA 1.3 53128019C