Instruccions per emplenar la sol·licitud de preinscripció

Instruccions per emplenar la sol·licitud

  1. La primera vegada que s’accedeix a l’aplicació de preinscripció cal seleccionar el botó “Dóna’m d’alta”.
  2. Per donar-se d’alta cal emplenar tots els camps obligatoris (marcats amb *)
  3. Cal seleccionar l’idioma i el curs al qual es vol accedir (i el centre i el grup si s’accedeix a un nivell concret). Si s’ha de fer el «Test de nivell» cal seleccionar el centre o centres (2 com a màxim).
  4. Cal imprimir el resguard que proporciona l’aplicació perquè és el comprovant de la preinscripció. Hi apareixen les dades de la sol·licitud i el número de preinscripció (serveix per al desempat).
  5. Les persones que han fet el test de nivell han d’entrar a l’aplicació i indicar els grups i horaris que trien (només s’assigna plaça si s’ha fet aquesta tria).
  6. Les persones que accedeixen directament a un nivell superior a 1r o 1r A amb un certificat han d’indicar a la sol·licitud quin certificat és; per formalitzar la matrícula és imprescindible presentar aquest certificat (o enviar-lo per correu electrònic) a l’EOI.
  7. Els antics alumnes d’una EOI que obtenen plaça com a nous alumnes en una altra EOI, per formalitzar la matrícula, hauran de presentar a la nova EOI un certificat acadèmic que han de sol·licitar a l’EOI d’origen.
  8. Per modificar les dades o consultar el resultat del sorteig per fer el test de nivell o l’assignació de places cal seleccionar el botó “Identificació” i entrar amb la mateixa contrasenya emprada en donar-se d’alta (s’hi pot accedir mentre el procés de preinscripció és obert).