Expedició de Certificats

Per sol·licitar l’expedició del Certificat d’Aptitud us heu d’adreçar a la secretaria del nostre centre.

La taxa vigent per a l’expedició del certificat és de 55,50 € (Taxes establertes per la Lei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 (art. 42)

El pagament s’ha d’efectuar pel Servicaixa.

Cal portar el D.N.I.