Departament d’alemany

El departament

A l’ Escola Oficial d’Idiomes del Vallès Oriental s’imparteixen primer (A1), segon (A2), tercer (B1), quart(B2.1) i cinquè (B2.2) curs de llengua alemanya. Nou: A partir del curs 2020/21 també s’impartirà el nivell C1. 

Les classes són de 4 hores i 40 minuts setmanals, dos dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous). 

També s’ofereix el curs monogràfic de B2+. En aquest cas, les classes són de dues hores i mitja un dia a la setmana.

Setmanes de pel·lícules alemanyes a Barcelona: Deutsche Filmwoche

Equip docent: Cornelia Eisner, Cristina Galbany, Alejandro Ramírez i Marianne Schiffels

Cap del Departament d’Alemany : Marianne Schiffels 

email: alemany@eoivallesoriental.net